Dodaj światło

Umożliwia dodanie nowego światła punktowego w wybranej pozycji w mapie.