Dodaj światło kierunkowe

Umożliwia dodanie nowego światła kierunkowego w wybranej pozycji w mapie.