Nowy Blok zasięgiem

Narzędzie rysowania nowego Bloku o przekroju prostokątnym.
Aby narysować blok kliknij lewym klawiszem myszy na oknie viewportu a następnie trzymając ciągle wciśnięty lewy klawisz myszy przesuń kursor wyznaczająć prostokątny obszar. Puść lewy klawisz myszy aby zakończyć rysowanie.