Rysuj niewypukły Blok

Narzędzie rysowania nowego Bloku o dowolnym przekroju, w przypadku przekroju nie wypukłego narzędzie utworzy kilka Bloków.
Aby rozpocząć rysowanie kliknij lewym przyciskiem myszy na oknie viewportu. Każde następne klikniecię uworzy kolejny wieszchołek bloku. Aby zakonczyć rysowanie bloku kliknij ponownie lewym klawiszem myszy na pierwszym postawionym punkcie.