Rysuj wypukły Blok

Narzędzie rysowania nowego Bloku o wypukłym przekroju.
Aby rozpocząć rysowanie kliknij lewym przyciskiem myszy na oknie viewportu. Każde następne klikniecię uworzy kolejny wieszchołek bloku. Aby zakonczyć rysowanie bloku kliknij ponownie lewym klawiszem myszy na pierwszym postawionym punkcie.