Nowa kolumna (Powierzchnia)

Narzędzie umożliwiające dodanie nowej Powierzchni o kształcie walca.