Skróty klawiszowe

Wyświetla okno dialogowe umożliwiające dopasowanie skrótów klawiszowych do komend aplikacji.