Izoluj obszar edycji

Narzędzie izolacji obszaru selekcji. Pozwala na wyizolowanie z mapy trójwymiarowego obszaru roboczego, jedynie wewnątrz którego będzie możliwa selekcja obiektów.