Zainstancjonizuj Referencje

Komenda kopiuje wszystkie obiekty instancjonizowane przez referencje do mapy oraz kasuje referencje.