Ukryj/Odkryj portale

Ukrywa widoczne i odkrywa ukryte obiekty z ustawionym materiałem „portal” w mapie.