Ustawienia aplikacji

Wyświetla okno dialogowe pozwalające dopasować wartości parametrów konfiguracyjnych aplikacji.