Skaluj materiał (UV)

Narzędzie umożliwiające skalowanie tekstury (koordynatów UV) na wybranej ścianie Bloku.