Obracaj materiał (UV)

Narzędzie umożliwiające obracanie tekstury (koordynatów UV) na wybranej ścianie Bloku.