Dopasuj UV

Próbuje dopasować koordynaty tekstury do wybranej ściany Bloku, tak aby cała tekstura była widoczna na wybranej ścianie.