Włącz siatkę

Włącza lub wyłącza pokazywanie siatki pomocniczej w oknach edycyjnych.