Dostosuj paski narzędzi

Wyświetla okno dialogowe pozwalające na dostosowywanie (usuwanie, dodawanie, zmianę pozycji) pasków narzędzi aplikacji i ich przycisków.