Kompiluj mapę

Kompiluje edytowaną mapę. Wyniki kompilacji prezentowane są w oknie dialogowym kompilatora.