Sklonuj wybrane

Tworzy kopię wybranych obiektów. Kopia tworzona jest w tym samym miejscu co obiekty oryginalne.