Sprawdź aktualizacje

Wyświetla okno dialogowe informujące o dostępności aktualizacji programu.