CSG - odejmij i pozostaw

Narzędzie umożliwiające zaznaczonymi obiektami typu Blok wycięcie innych nachodzących na nie obiektów typu Blok oraz pozostawienie wspólnej części.