CSG - odejmij i usuń

Narzędzie umożliwiające zaznaczonymi obiektami typu Blok wycięcie innych nachodzących na nie obiektów typu Blok oraz usunięcie wspólnej części.