CSG - połącz

Narzędzie umożliwiające połączenie w jeden kilku obiektów typu Blok. Łączone Bloki muszą posiadać styczne krawędzie oraz ich kształt musi umożliwiać uzyskanie bryły wypukłej po połączeniu.