CSG - podział płaszczyzną

Narzędzie pozwalające na podział wybranych Bloków płaszczyzną wyznaczoną za pomocą linii cięcia określanej przez użytkownika w oknie edycyjnym.