Utwórz finalną wizualizację

Wyświetla okno dialogowe umożliwiające tworzenie finalnej wizualizacji.