Auto pomiar

Auto pomiar – włącza lub wyłącza narzędzie automatycznego mierzenia dystansu. Narzędzie to automatycznie mierzy dystans od zaznaczonych obiektów do najbliższego sąsiadującego obiektu i pokazuje dystans na strzałkach w oknach viewportów. Możesz chwycić i przesuwać strzałki w celu dokonania szybkiego pomiary w dokładnie ustalonym przez ciebie miejscu.