Dodaj celownik

Narzędzie pozwalające dodać nowy celownik o zadanej nazwie do mapy w pozycji określonej przez użytkownika w oknie widoku.