Dodaj materiał/teksturę do listy

Wyświetla okno dialogowe umożliwiające wybór materiału lub tekstury z dysku (folderu projektu bądź biblioteki) oraz dodanie wybranego materiału lub tekstury do listy materiałow w zakładce Materiały. Lista ta pokazuje załadowane w danym momencie materiały. Materiały z listy można nakładać na obiekty.