Dodaj aktora

Wyświetla okno dialogowe umożliwiające wybór oraz dodanie aktora do mapy.