Dodaj emiter cząstek

Narzędzie pozwalające wybrać spośród dostępnych oraz dodać do mapy wybrany emiter cząstek.