Dodaj model

Wyświetla okno dialogowe umożliwiające wybór z dysku oraz dodanie modelu do mapy.
Wybrany model zostaje dodany także do lisy modeli w zakładce Modele.