Ustawienia aktora

Wyświetla okno dialogowe umożliwiające dopasowanie wartości parametrów wybranego aktora.