O programie

Wyświetla okno dialogowe z podstawowymi informacjami o aplikacji