Help
Pojęcia:
aktor (actor)
biblioteka (library)
blok (block)
bump map
celownik (target)
cluster
color map
emission map
grupa
kompilaor map
mapa
materiał (material)
materiał collide
materiał portal
materiał solid
materiał hint
materiał void
model
normal map
plik zasobów
plik cieni
portal
powierzchnia (surface)
referencja (reference)
specular map
światło (light)
Przewodnik:
Jak zacząć pracę z projektem
Jak stworzyć prezentację 3D produktu
Jak zaimportować scenę (projekt) z innego programu
Jak używać ambient occlusion
Jak zmienić plansze w wizualizacji
Jak stworzyć materiał
Jak zbudować dach z pomoca ciecia plaszczyzna
Jak nakładać materiał
Jak korzystać z konsoli
Jak dodawać materiały i tekstury do bibliotek
Jak dodać model do biblioteki
Jak tworzyć wydajne wizualizacje
Jak zrobić drzwi
Jak umieszczać portale
Jak zrobić film
Jak stworzyć wirtualny spacer CubeWalk
Komendy:
Auto pomiar
CSG - odejmij i pozostaw
CSG - odejmij i usuń
CSG - podział płaszczyzną
CSG - połącz
Cofnij
Dodaj aktora
Dodaj celownik
Dodaj emiter cząstek
Dodaj materiał lub teksturę do mapy
Dodaj model
Dodaj światło
Dodaj światło kierunkowe
Dodaj zapisane obiekty
Dopasuj UV
Dopasuj do siatki
Dopasuj wierzchołki do siatki
Dopasuj wybrane
Dostosuj paski narzędzi
Edytuj krzywą
Importuj mapę z formatu OBJ
Informacja o obiekcie
Informacje o mapie
Izoluj obszar edycji
Kompiluj mapę
Konwertuj powierzchnię ciągłą do Bloku
Licencja programu
Linijka
Modelowanie Powierzchni
Nowa kolumna (Powierzchnia)
Nowa mapa
Nowa płaszczyzna (Powierzchnia)
Nowy Blok zasięgiem
Nowy n-ścienny Blok
Nowy projekt
Nowy stożek typu Blok
O programie
Obracaj wybrane
Obracaj materiał (UV)
Odbicie lustrzane - oś X
Odbicie lustrzane - oś Y
Odbicie lustrzane - oś Z
Odkryj wszystko
Odwiedź stronę producenta
Odwróć krzywą
Odwróć selekcję
Odwróć ukrycie
Otwórz mapę
Otwórz projekt
Podłącz wybrane do celownika
Pomoc
Ponów
Przesuń wierzchołki
Przesuń wybrane
Przesuń materiał (UV)
Przesuń ścianę
Przywróć UV dla wybranych
Przywróć domyślne
Renderer WYSIWYG w oknie kamery
Renderuj ambient occlusion
Rysuj niewypukły Blok
Rysuj wypukły Blok
Selekcja
Skaluj z materiał (UV)
Sklonuj wybrane
Skonwertuj model do bloków
Skopiuj kolor
Skopiuj płaszczyznę
Skopiuj ustawienia UV
Skróty klawiszowe
Sprawdź aktualizacje
Testuj wizualizację
Transformuj krokowo
Transformuj warstwy tła
Transformuj wybrane
Tryb klejenia ścian bloków
Ukryj wybrane
Ukryj/Odkryj aktorów
Ukryj/Odkryj modele
Ukryj/Odkryj portale
Ustaw materiał dla wybranego mesha
Ustawienia aktora
Ustawienia aplikacji
Ustawienia krzywej
Ustawienia renderera WYSIWYG
Ustawienia widoków
Ustawienia wyglądu
Ustawienia światła
Usuń duplikaty obiektów
Usuń wybrane
Utwórz finalną wizualizację
Wklej kolor
Wklej płaszczyznę
Wklej ustawienia UV
Wprowadź klucz odblokowujący
Wybierz materiał
Wybierz materiał dla ściany
Wybierz następny obiekt
Wybierz następną ścianę
Wybierz poprzednią ścianę
Wyjście
Włącz siatkę
Zainstancjonizuj Referencje
Zamień materiał
Zamień na Blok
Zapisz mapę
Zapisz mapę jako...
Zapisz ustawienia
Zapisz wybrane obiekty
Załaduj ustawienia
Załaduj zapisane obiekty
Zaznacz całą grupę