JAK ZAIMPORTOWAĆ SCENĘ (PROJEKT)

W programie Flow Architect Studio 3D istnieje możliwość importowania danych do mapy. Można importować dane z następujących formatów:

Można także importować bezpośrednio z plików zip zawierających jeden z powyższych plików oraz tekstury.Aby zaimportować dane do mapy wykonaj następujące czynności:

Uwagi: