PLIK CIENI

Plik cieni zawiera zoptymalizowane cienie dla mapy. Ponieważ generowanie cieni to skomplikowany proces podczas którego cienie podlegają wieloetapowej optymalizacji proces ten może trwać parę minut. Silnik (PIXELPLANE 3D viewer) generuje plik cieni automatycznie podczas wczytywania mapy przy uruchamianiu wizualizacji. Plik ten jest generowany jedynie kiedy go nie ma, lub jest starszy niż skompilowana mapa. Podczas generowania cieni progress bar wczytywania mapy w silniku biegnie ponownie od początku.