COLLIDE MATERIAL

Materiał który jest niewidoczny jednak stanowi barierę dla kolizji i nie pozwala obserwatorowi przejść. Stosuje się go do zabezpieczenia miejsc, które mógłby by trwale obserwatora zablokować. Przykładem mogą być otwierające się drzwi, które blokują możliwość wyjścia z doku pokoju. Drzwi mogą przesunąć obserwatora do rogu z zablokować mu możliwość wyjścia.